Juridiska föreningen i Uppsala

Om Juridiska föreningen i Uppsala

Juridiska föreningen i Uppsala är en partipolitiskt och religiöst obunden studentkår vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet för juriststudenter i Uppsala. JF bedriver såväl social som studiebevakande verksamhet.

Kontakt
Ordförande: ordf@jf-uppsala.se eller 070 090 86 73
Vice ordförande: viceordf@jf-uppsala.se eller 070 090 86 72
Studiebevakare: studiebev@studieradet.org eller 070 090 86 73

Mottagningstider
Munken, rum 2124
Måndag 11-13
Onsdag 11-13
Torsdag 11-13

Välkommen! ...

Visa hela texten

Övre Slottsgatan 3
Uppsala, Eriksberg

Juridiska föreningen i Uppsalas tidigare evenemang