Creative House

Om Creative House

Välkommen till Creative House på Älvtomtagatan 12-14

Creative House är Örebros största Business Community. Runt 50 kreativa företag och personer. Vill du också bli en del av CH?

På Creative House hittar du företag inom flera olika branscher. Många av företagen är verksamma inom den kreativa näringen men här finns också startups och mer etablerade företag. Vill du också vara med i en inspirerande miljö? Kontakta oss! hyrarum@creativehouse.se

Älvtomtagatan 12-14
Skebäck, Örebro

Creative Houses tidigare evenemang