L-tek

Om L-tek

Lantmäteriteknologernas intresseförening

Detta är en sida för Lantmäteristudenternas intresseförening. Alla studenter som läser civilingenjörsprogrammet med inriktning Lanmäteri vid Lunds Tekniska Högskola tillhör föreningen. Föreningen finns till för att gynna studenternas studier samt vidhålla en god kamratskap vid programmet.

Lantmäteriprogrammet grundades år 1992 och är en civilingenjörsutbildning vid Lunds tekniska högskola. Utbildningen är femårig och man läser bl.a. teknik, juridik och ...

Visa hela texten

L-vägen, Ole Römersväg 3
Lund

L-teks tidigare evenemang