Birgittaskolan

Om Birgittaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser.

Specialpedagogiska skolmyndigheten förbehåller sig rätten att gallra bort inlägg som bryter mot sekretess eller inlägg av kränkande karaktär. Även ...

Visa hela texten

Lagmansgatan 19, Örebro
Skebäck, Örebro, Karlskoga, Bofors

Birgittaskolans tidigare evenemang