Trollhättans kyrka

Om Trollhättans kyrka

Trollhättans kyrka är en kyrkobyggnad i Trollhättans församling i Skara stift och Trollhättans kommun.KyrkobyggnadenNya Trollhätte Kanalbolag lät uppföra Trollhättans kyrka 1860-1862 och överlämnade den efter invigningen 14 september 1862 till församlingen som en gåva. Kyrkan uppfördes i nygotisk stil efter ritningar av arkitekten Adolf Wilhelm Edelswärd. Den består av ett långhus med nord-sydlig orientering. I söder finns tornet med huvudingång och i norr finns ett polygonalt kor.På bekostnad ...

Visa hela texten

Kyrkbrovägen 3
Trollhättan, Hjulkvarn

Trollhättans kyrkas tidigare evenemang