Gustav Adolfs kyrka, Helsingborg

Om Gustav Adolfs kyrka, Helsingborg

Gustav Adolfs kyrka är en kyrkobyggnad i Helsingborg. Den är församlingskyrka i Gustav Adolfs församling i Lunds stift. Kyrkan ligger centralt placerad i stadsdelen, omgiven av en stor mängd affärer och en omfattande daglig torghandel.

Gustav Adolfs kyrka, Helsingborgs tidigare evenemang