RFSL Örebro

Om RFSL Örebro

RFSL verkar för att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personerska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra.

Detta gör vi, dels genom att skapa en mötesplats för våra medlemmar och andra intresserade, dels genom ett aktivt utåtriktat arbete.

RFSL är en rikstäckande organisation med ett 30-tal avdelningar, bland vilka RFSL Örebro återfinns sedan 1981.

Vilken verksamhet har RFSL Örebro?

Den medlemsorienterade delen av verksamheten består huvudsakligen ...

Visa hela texten

Västra Nobelgatan 19
Skebäck, Örebro

RFSL Örebros tidigare evenemang