alias TEATERN

Om alias TEATERN

aliasTEATERN arbetar för att bli grunden för ett utforskande kring identitet och normkritik för en publik som idag inte ser sig representerad eller gestaltad inom svensk scenkonst. Vi vill att aliasTEATERN ska vara ledande i samtalet kring frågor som berör alla som inte tillhör normens allmänmänskliga berättelser. Det kommer att uppmana teatern att aktivt söka sin publik hos dem som inte har en given plats på den svenska teaterscenen.

Varmt välkommen!

Hälsingegatan 3
Vasastan, Stockholm

alias TEATERNs tidigare evenemang