Studieförbundet Vuxenskolan Jönköping

Om Studieförbundet Vuxenskolan Jönköping

Studieförbundet Jönköpings län arbetar för att:
• stödja verksamhet som stärker och utvecklar demokratin
• alla människor som bor i Sverige ska kunna påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen
• utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
• bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar studiecirklar, kurser och kultur. SV Jönköpings län finns i hela Jönköpings län med kontor i Aneby, Eksjö, ...

Visa hela texten

Huskvarnavägen 40
Jönköping

Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings tidigare evenemang