OCCO

Om OCCO

- Det nya, internationella tillskottet i Malmös restaurangvärld.

Att Drottningtorget håller på att utvecklas till en ny självklar träffpunkt i Malmö står klart när restaurang Occo invigs onsdagen den 27 juni.
Bakom satsningen finns ett erfaret krögarteam från hela Sverige.
Med en internationell prägel på så väl köket som inredningen och uteserveringen vill Stockholmskrögaren Elias Karroum (Beirut Café), Göteborgskrögaren Joseph Shirazi (UBA och Bliss) samt Malmöprofilerna Bengt Hansson ...

Visa hela texten

Drottningtorget 6
Mellersta Förstaden, Malmö

OCCOs tidigare evenemang