Konstresidenset

Om Konstresidenset

Plats för konst och sånt
Konstnärsresidens och studio. Utställningar,
event och workshops i samarbete med andra konstnärer.

Plats för konst och sånt

Kungsgatan 3
Mariestad

Konstresidensets tidigare evenemang