Valsätrakyrkan

Om Valsätrakyrkan

Valsätrakyrkan är en ekumenisk församling i södra Uppsala. Välkommen att besöka oss!

Bernadottevägen 48
Uppsala, Eriksberg

Valsätrakyrkans tidigare evenemang