Studiefrämjandet Umeå

Om Studiefrämjandet Umeå

Vi är fritidsrörelsernas studieförbund, obundna av politiska partier, fackliga organisationer och religiösa samfund. Vi är ett av de största studieförbunden i landet och i Umeå med kranskommuner har vi en mycket stor verksamhet.

Vi arbetar framförallt med studiecirklar och kulturverksamhet. Stora och små projekt i olika sammanhang. Föreläsningar och utbildning av ledare. I hela Umeåregionen har Studiefrämjandet ett stort engagemang i internationella frågor och invandrarverksamhet

En ...

Visa hela texten

Ridvägen 5
Umeå, Öbacka

Studiefrämjandet Umeås tidigare evenemang