Ageac Sverige

Om Ageac Sverige

AGEAC (Geofilosofiska Föreningen för Antropologiska och Kulturella Studier) är en humanistisk, filosofisk och antropologisk institution vars syfte är att utforska de kulturella värden som finns i djupet av traditionerna, folktron, mytologin, filosofin, konsten, sederna och trosföreställningarna hos forntidens alla folk med syftet att från dessa extrahera de principer och värden som tillåter den moderna människan att leva på ett mer medvetet och intelligent sätt.

AGEAC grundades i Spanien år ...

Visa hela texten

Karl Gustavsgatan 56
Göteborg, Landala

Ageac Sveriges tidigare evenemang