The Church of Good Will - Göteborg

Om The Church of Good Will - Göteborg

The Church Of Good Will är ett religiöst obundet trossamfund som vill bygga broar mellan olika trosuppfattningar istället för att bygga vår gemenskap på fasta trossatser. Vi vill verka för att skala bort den kulturella påverkan, makt, hierarki och annat som inte har med tro att göra. Vi menar att man under alla lager av påverkan så finner man att alla religioner i sin allra renaste essens är densamma. Låt denna grund tro binda oss samman så att vi kan förenas och skapa en gemenskap, istället ...

Visa hela texten

Hagåkersgatan 6A
Mölndal, Lackarebäck, Göteborg

The Church of Good Will - Göteborgs tidigare evenemang