Urbana Studenter

Om Urbana Studenter

Urbana Studenter, US är en ideell förening vid Malmö högskola som riktar sig mot studenterna vid institutionen Urbana studier. Föreningen startades våren 2011 med ambitionen att skapa en bättre gemenskap bland föreningens medlemmar samt skapa en bättre kontakt mellan studenterna och arbetsmarknaden.

Urbana Studenter anordnar föreläsningar, studiebesök, workshops, sportevenemang samt fester och andra evenemang/aktiviteter som gynnar studenterna.

Till våra större evenemang/aktiviteter hör ...

Visa hela texten

Nordenskiöldsgatan 1
Malmö, Gamla Staden

Urbana Studenters tidigare evenemang