Gefle Studentkår

Om Gefle Studentkår

Gefle Studentkår
Av studenter för Studenter!
Vi är den enda studentkåren vid Högskolan i Gävle och därför representerar vi samtliga studenter. Mer info hittar du på vår hemsida!

Gefle Student Union
By Students for Students!

Find us on Instagram and Twitter!
@geflestudentkar

Gefle Studentkår

Stenhammarsvägen 15
Sörby, Gävle

Gefle Studentkårs tidigare evenemang