I-sektionen vid Umeå universitet

Om I-sektionen vid Umeå universitet

KONTAKTINFORMATION NEDAN.

I-sektionen är en sektion under Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK).

Till sektionen tillhör studenter som läser vid:
Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi. Programmet för Tillämpad matematik, Fysikerprogrammet, Utbildningsprogrammet i Fysik och Tillämpad matematik, Kandidatprogrammen i fysik och tillämpad matematik, Masterprogrammen i beräkningsteknik, fysik och optisk fysik, Tekniskt naturvetenskapligt basår med inriktning mot naturvetare, Fristående ...

Visa hela texten

I-sektionen vid Umeå universitets tidigare evenemang