Friskbolaget

Om Friskbolaget

Meta-coaching® som leder till genuint självledarskap. Varmt välkommen! http://www.friskbolaget.se

Blogg: http://friskbolaget.wordpress.com

S:t Persgatan 19
Skarphagen, Norrköping

Friskbolagets tidigare evenemang