RFSL Stockholm

Om RFSL Stockholm

RFSL Stockholms målgrupper är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer samt deras anhöriga och vänner. Vi arbetar för ett samhälle som genomsyras av respekt för alla människors lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, sexuell identitet, könsidentitet eller könsuttryck, hiv-status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder eller socioekonomisk bakgrund.

RFSL Stockholm bedriver politik och informationsverksamhet, ordnar olika ...

Visa hela texten

Sveavägen 59
Stockholm, Norrmalm

RFSL Stockholms tidigare evenemang