Soul Train Uppsala

Om Soul Train Uppsala

Soul Train är en klubb som utgår från den bästa dansmusiken. För alla!

Nedre Slottsgatan 3
Uppsala, Eriksberg

Soul Train Uppsalas tidigare evenemang