Nav

Om Nav

Vad är NAV?

Nav är ett nätverk och en mötesplats för hållbar samhällsutveckling, innovation och lärande.

NAV blandar olika samhällsaktörer, kompetenser och processer. Tillsammans fördjupas frågeställningarna och nya lösningar för de utmaningar som finns i vår samtid.

Syftet med NAV är att öka samhällets förmåga att göra hållbara val för framtiden.

NAV har ett nära samarbete med kommuner, myndigheter, näringsliv, forskning, kultur och föreningsliv.

NAV-arenan startades 2013 och hade då ...

Visa hela texten

Markusplatsen 9
Stockholm, Sickla

Navs kommande evenemang

Navs tidigare evenemang