Kulturenheten - Region Uppsala

Om Kulturenheten - Region Uppsala

Kulturenheten är en del av Region Uppsala (tidigare Landstinget i Uppsala län). Vi arbetar bl.a. med regionala frågor inom konst, film och dans. Vi kan ge stöd till enskilda konstnärer, kulturarbetare och föreningar i form av stipendier, bidrag, teknik och stöttning.

På denna sida kommer vi tipsa och informera om vår verksamhet inom pedagogik, utveckling och stöd.

www.regionuppsala.se/kultur

Kulturenheten är en del av Region Uppsala.

Storgatan 27
Uppsala, Eriksberg

Kulturenheten - Region Uppsalas tidigare evenemang