MTU - Mediagymnasiet

Om MTU - Mediagymnasiet

MTU är en modern arbetsplats som bättre än någon annan utbildning förbereder eleverna att aktivt agera i det moderna samhället.

MTU-GYMNASIUM

Mellangatan 7, Gesällgatan 7
Linköping, Johannelund

MTU - Mediagymnasiets tidigare evenemang