Mediaverkstaden Skåne

Om Mediaverkstaden Skåne

Mediaverkstaden är en ekonomisk förening vars utgångspunkt är att ge fotografer, illustratörer, konstnärer, författare och tidskriftsredaktörer tillgång till utrustning inom digital framställning och bearbetning av bild, video, ljud och trycksaker i egen regi. Mediaverkstaden bildades 2010 när Tidskriftsverkstaden Skåne och Digitala Bildverkstaden slogs ihop. Dessa båda föreningar hade då funnits sedan 1988 respektive 1997.
Vi har ca 150 medlemmar, både enskilda personer och organisationer, och ...

Visa hela texten

Södra Förstadsgatan 18
Södra Förstaden, Malmö

Mediaverkstaden Skånes tidigare evenemang