Stora Kopparbergs kyrka

Om Stora Kopparbergs kyrka

Stora Kopparbergs kyrka i centrala Falun är församlingskyrka för Stora Kopparbergs församling i Västerås stift. Den byggdes under andra hälften av 1400-talet, vilket gör den till Faluns äldsta byggnad. Karaktäristiskt för kyrkan är de många stjärnvalven, som är fler än i någon annan svensk kyrka.KyrkklockorKyrkan har fyra klockor. Storklockan är från 1598 och omgjöts år 1744. Den väger 4.8 ton. Angångsklockan är kyrkans näst största klocka. Den göts år 1622 men blev omgjuten år 1695. ...

Visa hela texten

Seminariegatan 1
Norslund, Falun

Stora Kopparbergs kyrkas tidigare evenemang