Sankta Elisabets Folkhögskola

Om Sankta Elisabets Folkhögskola

Vi erbjuder en familjär miljö, där alla är välkomna, alla är sedda och bekräftade. Förståelse och gemenskap ska prägla skolans verksamhet. Skolans lilla format garanterar att varje individ blir synlig och en tillgång för gemenskapen.

Välkommen till Sankta Elisabets folkhögskola i Göteborg!

Sten Sturegatan 1B
Göteborg

Sankta Elisabets Folkhögskolas tidigare evenemang