Abu Bakar Sadeq (R)

Om Abu Bakar Sadeq (R)

Församlingen är registrerat som
”Svensk Afghansk Församling”

Församlingen har till ändamål att…
-att bedriva moske verksamhet på Lantmanna gatan 59 A, gemensam för alla islamiska trobekännare, avsedd att främja deras trosutövning.
-att förrätta bön, fatiha, göra symposier och annan islamisk service såsom vigsel och rådgivning samt problemlösning.
-att propagera för goda värderingar, ädelt uppförande, moral och uppriktighet i det svenska samhället,
-att grunda ett liten bibliotek.
-att medverka ...

Visa hela texten

Lantmannagatan 59A
Södervärn, Malmö

Abu Bakar Sadeq (R)s tidigare evenemang