Kungl. Akademien för de fria konsterna

Om Kungl. Akademien för de fria konsterna

Presidium
Preses: Konstnär Leif Bolter
Vice preses: Professor Fredric Bedoire
Ständig sekreterare: Susanna Slöör

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter .
I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, ...

Visa hela texten

Fredsgatan 12 | Jakobsgatan 27c
Stockholm, Riddarholmen

Kungl. Akademien för de fria konsternas tidigare evenemang