Dungen: Ålidhems gemensamma park

Om Dungen: Ålidhems gemensamma park

Dungen ligger på Ålidhem i Umeå. Dungen är en självförvaltad park som sedan maj 2014 byggs på en tidigare underutnyttjad grönyta vid stadsdelens centrum. Initiativet kom från en grupp boende i området.

Dungen sköts av alla som använder den. Allt görs av oss själva. Den är vår gemensamma park, som vi vårdar och utvecklar tillsammans. Därför är alla som vill vara med välkomna att vara just det!

Dungen är Ålidhemsbornas självförvaltade park. Tillsammans skapar vi en mötesplats för alla människor ...

Visa hela texten

Ekonomstråket
Umeå, Öbacka

Dungen: Ålidhems gemensamma parks tidigare evenemang