Hubben 2.1

Om Hubben 2.1

Sektionslokalen för Teknologsektionen Informationsteknik

Hörsalsvägen 9
Göteborg, Johanneberg

Hubben 2.1s tidigare evenemang