Skandinavisk Teologisk Högskola

Om Skandinavisk Teologisk Högskola

Skandinavisk Teologisk Högskola är en kristen teologisk högskola som formar dig för din kallelse. Vi tror på att kombinera en grundlig akademisk utbildning med ett brinnande liv i Anden.

Några av Sveriges bästa lärare och predikanter hjälper dig att utrustas och tränas till att komma ut i den kallelse Gud har för dig och ditt liv.

Skandinavisk teologisk högskola är en kristen teologisk högskola, fristående från församling och samfund, men vill betjäna alla församlingar och rörelser.

Axel Johanssons Gata 6, Ingång A, Våning 2
Uppsala

Skandinavisk Teologisk Högskolas tidigare evenemang