Folkuniversitetets förlag

Om Folkuniversitetets förlag

Svenska för invandrare och svenska som andraspråk har alltsedan starten varit kärnan i förlagets utgivning av läromedel. Efterhand har utgivningen breddats till att omfatta även andra moderna språk, t.ex. italienska, arabiska och kinesiska.

Folkuniversitetets förlag är en stiftelse bildad av Kursverksamheten vid Lunds universitetet, som i sin tur är en stiftelse med Lunds universitet och studentkårer som huvudmän. Folkuniversitetets förlag och Folkuniversitetet står fritt från politiska, ...

Visa hela texten

Skomakaregatan 8
Lund

Folkuniversitetets förlags tidigare evenemang