Syndikalistiskt Forum

Om Syndikalistiskt Forum

Klasskamp, folkbildning & feminism
Uppvigling & gôtt ljug
Göteborg since 1980

Öppet måndag-torsdag kl.16-20
på Övre Husargatan 27
413 14
Göteborg

Klasskamp & folkbildning
Uppvigling & gôtt ljug
Göteborg since 1980

https://twitter.com/forumgbg
http://instagram.com/forumgbg

Övre Husargatan 27
Göteborg, Olivedal

Syndikalistiskt Forums tidigare evenemang