FREUD Uppsala

Om FREUD Uppsala

Vi organiserar fester och studiesocial verksamhet för alla psykologistuderande vid UU, vi värnar om och företräder studerande vid Institutionen för psykologi, deras intressen och rättigheter, vi verkar även för bästa möjliga utbildning och slutligen så håller vi de gamla traditionerna kring psykologprogrammet vid liv.

FREUD är namnet på de psykologistuderandes intresse och festförening här vid Uppsala Universitet. Vi värnar om alla dina intressen och rättigheter.

Von Kraemers Allé 1
Uppsala, Eriksberg

FREUD Uppsalas tidigare evenemang