Wisby Ridklubb

Om Wisby Ridklubb

. Så småningom bildades en civil ryttarförening som tog namnet Visby Ridklubb. Klubben var verksam under några år men slogs senare ihop med Visborgs Fältrittklubb. Klubben har haft sin huvudsakliga verksamhet i och runt Visby. Krookska Dungen, Rävhagen P18 och Rosendal har varit de stora tävlingsplatserna.

Det första ridhuset som användes i klubbens verksamhet var A7, som fortfarande finns kvar och man kan se hur litet det är jämfört med dagens ridhus Därefter byggde klubben ridhus i ...

Visa hela texten

Rävhagen 6
Visby

Wisby Ridklubbs tidigare evenemang