Väven

Om Väven

Väven är ett kulturhus i Umeå beläget vid Umeälven. Väven invigdes hösten 2014, under det år Umeå var en av Europas två kulturhuvudstäder. Kulturhuset innehåller flera kulturinstitutioner som flyttats från andra delar av staden samt en del nya kulturella satsningar. Byggkostnaderna, de ingångna samarbetena och flytten av stadsbiblioteket till den nya byggnaden har vållat debatt i Umeå.ByggnadenByggnaden, som omfattar större delen av kvarteret Heimdal i centrala Umeå, mellan Storgatan och ...

Visa hela texten

Storgatan 46A
Umeå, Öbacka

Vävens tidigare evenemang