Gefle Forum

Om Gefle Forum

Gefle Forum är i grunden en arbetarförening med syfte att skapa en social verksamhet efter arbetet. I dagens verksamhet bedrivs tre olika körer;

Forum Fantasia Måndagar 18.30-20.00
Trutarna Torsdagar 18.30-20.00
Manskören Tisdagar 18.30-20.45

Vi hyr ut lokalen till fester såsom årsdagar,bröllop,företagsfester och konferenser,föreläsningar mm.
Prisuppgifter och info finns på hemsidan www.gefleforum.se

Här övar Forum Fantasia,Trutarna och Manskören men lokalen hyrs även ut för ...

Visa hela texten

Västra Trädgårdsvägen 79
Sörby, Gävle

Gefle Forums tidigare evenemang