Bokcafé Pilgatan

Om Bokcafé Pilgatan

Bokcafé Pilgatan är en kooperativ bokhandel med norrländsk blick, kvinnlig utsikt och barnperspektiv. Bokförsäljningen omfattar såväl nya som antikvariska böcker.

Pilgatan 14
Umeå, Öbacka

Bokcafé Pilgatans tidigare evenemang