Lidköpings Missionskyrka

Om Lidköpings Missionskyrka

Lidköpings Missionsförsamling har ungefär 400 medlemmar och är ansluten till Equmeniakyrkan. Vi hoppas du ska trivas i vår gemenskap.

Vi önskar också att du ska kunna känna stillhet och få tid till eftertanke. Vi vill, tillsammans med dig, föra samtal om livets viktigaste frågor.

Välkommen till Lidköpings Missionskyrka.

Esplanaden 3
Lidköping

Lidköpings Missionskyrkas tidigare evenemang