Mosebacke Etablissement

Om Mosebacke Etablissement

Mosebacke Etablissement är Södra Teaterns restaurang. Vårt matkoncept består av kärleksfullt komponerade vegetariska mellanrätter. Restaurangen är uppdelad i det avskilda Cornelisrummet och den större matsalen.

Cornelisrummet är beläget i restaurangens inre del passar bäst för den som önskar mer avskild placering och lägre volym. Är ni ett större sällskap finns det möjlighet att boka hela Cornelisrummet som ett chambré separée.

Fredagar och lördagar från 22.00 förvandlas vår vackra matsal – ...

Visa hela texten

Mosebacke Torg 1-3
Stockholm, Södermalm

Mosebacke Etablissements tidigare evenemang