Dome of Visions SE

Om Dome of Visions SE

Välkommen till Dome of Visions! Vi för en kreativ dialog om hållbarhet och framtidens byggande.

I Dome of Visions vill vi bjuda in till dialog och diskussioner kring hur framtidens byggande kan se ut och att skaffa nya erfarenheter när det gäller alternativa konstruktioner, materialanvändning och samarbetsformer. Byggnaden i sig utmanar den traditionella synen på hur vi skapar våra byggnader och syftar till att inspirera till nytänkande när vi utvecklar framtidens hållbara städer och ...

Visa hela texten

Dome of Visions SEs tidigare evenemang