V-Dala nation

Om V-Dala nation

För studenternas nytta och nöje sedan 1639.

Sankt Larsgatan 13
Uppsala, Eriksberg

V-Dala nations tidigare evenemang