Lötenkyrkan

Om Lötenkyrkan

TILL LÖTENKYRKAN
Buss nr 2 till Heidenstamstorg

Lötenkyrkan är en av tre kyrkor i Gamla Uppsala församling och en del av Svenska kyrkan. Lötenkyrkan är dessutom en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS).

Heidenstamsgatan 71
Uppsala, Eriksberg

Lötenkyrkans tidigare evenemang