Uppsala Fotografiska Sällskap

Om Uppsala Fotografiska Sällskap

"Sällskapet har till syfte att företrädesvis inom Uppsala med omnejd utgöra ett föreningsband mellan dem som äro intresserade av fotografi och att genom anordnande av sammankomster, föredrag, utställningar och tävlingar, främja utövandet av fotografikonsten i dess skilda former."

Medlemmar har tillgång till mörkrum och en studio/galleri. Kurseravgifter ska endast täcka materialkostnader. www.uppsalafotografiska.se

Övre Slottsgatan 14A
Uppsala, Eriksberg

Uppsala Fotografiska Sällskaps tidigare evenemang