Svenska Alliansmissionen

Om Svenska Alliansmissionen

Svenska Alliansmissionen är ett fritt, kristet, evangeliskt trossamfund med ca 13 700 medlemmar i 167 svenska församlingar. Vi arbetar även i ett 15-tal runt om i världen.
Våra församlingar hittar du framförallt i Småland och området runt Jönköping, men vi återfinns även i Stockholm, Göteborg och Halland.

Välkommen till Svenska Alliansmissionen, ett kristet frikyrkosamfund med rötter i 1800-talets stora väckelserörelse.

Svenska Alliansmissionens huvuduppgift och verksamhetsidé är att
- ...

Visa hela texten

Västra Storgatan 14
Jönköping

Svenska Alliansmissionens tidigare evenemang