Länsstyrelsen Uppsala län

Om Länsstyrelsen Uppsala län

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala läns utveckling.

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. Vi väger ofta olika sakintressen mot ...

Visa hela texten

Besöksadress: Bäverns gränd 17
Uppsala, Eriksberg

Länsstyrelsen Uppsala läns tidigare evenemang