Friskolan Lyftet

Om Friskolan Lyftet

Den lilla skolan med det stora hjärtat

Friskolan Lyftet grundades år 2000 av rektor Stefan Wehlin som hade en vision.
En vision om en skola där varje elev sätts i centrum.
En vision om en skola där kunskap lärs ut efter varje elevs unika behov.
En vision om en skola som bygger på ideologiska värdegrunder om

- solidaritet
- jämlikhet
- demokrati
- trygghet
- mångfald
- lika rätt till utbildning

Friskolan Lyftet har idag, 16 år senare, drygt 150 unika elever.

Eleven i centrum
Friskolan Lyftet ...

Visa hela texten

Vinddraget 20 B
Sörby, Gävle

Friskolan Lyftets tidigare evenemang