Garaget

Om Garaget

Facebooksidan är en allmän handling och därmed offentlig. Observera att din kommentar kan komma att diarieföras.

Besökarna ansvarar själva för att det som skrivs i inläggen är korrekt. Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier. För sådana ärende gäller vanlig e-post, telefon eller brev. Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om så ändå sker tas inläggen bort. ...

Visa hela texten

Lönngatan 30
Södervärn, Malmö

Garagets tidigare evenemang