Nordic Health Convention

Om Nordic Health Convention

Nordic Health Convention – Konferensen om ökad jämlik hälsa 17 maj
Är vi verkligen världens friskaste folk?

Konferensen Nordic Health Convention belyser dessa frågor, diskuterar komplexiteten och bidrar med exempel och verktyg i framtidens nödvändiga hälsoarbete.

Forskningen pekar på en alarmerande utveckling. Barnen sitter still. Eller med näsan i en skärm. Vi vuxna är inte så mycket bättre! Och vi vet att ett stillasittande liv leder till en rad hälsoproblem.Vi har också massor med ...

Visa hela texten

Svenska Mässan, Mässans Gata 6
Göteborg

Nordic Health Conventions tidigare evenemang